top of page

Prawo rzeczowe

PRAWO RZECZOWE

Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego. Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy klientów w sądach, gdzie przedmiotem postępowania są prawa własności (ruchomości i nieruchomości). Zajmujemy się również sprawami, które dotyczą ograniczonych praw rzeczowych, w tym: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Image by Evelyn Paris

POZWY I WNIOSKI

Sporządzamy m. in. pisma inicjujące postępowanie sądowe: 

 • Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji)

 • Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej oraz innych służebności

 • Pozew o wykupienie zajętej części gruntu

 • Pozew o rozgraniczenie nieruchomości

 • Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości 

 • Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 • Pozew o ustalenie uzyskania rzeczy nabytej od osoby nieuprawnionej

 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności

 • Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy

 • Wniosek o zniesienie współwłasności

 • Pozew właściciela o zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne)

 • Pozew o ustalenie prawa własności

 • Pozew właściciela o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)

 • Pozew o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy

 • Pozew samoistnego posiadacza o zwrot nakładów

 • Pozew samoistnego posiadacza o przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem

 • Pozew przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu    

 • Pozew użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów

 • Pozew o zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem

bottom of page