top of page

Prawo pracy

PRAWO PRACY

W ramach pomocy prawnej obejmującej prawo pracy reprezentujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i zbiorowych. Doradzamy, jak efektywnie i zgodnie z przepisami prawa prowadzić politykę zatrudnienia w danej firmie. W zakresie prawa pracy kancelaria sporządza profesjonalne ekspertyzy prawne, umowy, dokumenty, a także zajmuje się sprawami z zakresu odszkodowań za wypadki w miejscach pracy. 

POZWY I WNIOSKI

W dziedzinie prawa pracy przygotowujemy pisma procesowe, takie jak:

 • Pozew o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu naruszenia pracowniczych dóbr osobistych.

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

 • Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

 • Pozew o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskuteczne.

 • Pozew o ukształtowanie wynagrodzenia (naruszenie zasady równego traktowania).

 • Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy.

 • Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu.

 • Pozew o wypłatę odprawy

 • Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

 • Pozew o przywrócenie do pracy

 • Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Image by LYCS Architecture
 • Pozew o zapłatę świadczeń po zmarłym pracowniku.

 • Pozew o odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy

 • Pozew o ponowne zatrudnienie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania

 • Pozew o zwrot nadpłaconego pracownikowi wynagrodzenia

 • Pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy.

 • Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia umowy o zakazie konkurencji

 • Pozew o uchylenie kary porządkowej

 • Pozew o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

 • Pozew o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego.

 • Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 • Pozew o udzielenie urlopu wychowawczego

 • Pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

bottom of page