top of page

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

PRAWO RODZINNE

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie wszystkich czynności prawnych, związanych z postępowaniem rozwodowym, przyznaniem, ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz określeniem obowiązku alimentacyjnego.
Z największą dbałością zajmujemy się również sprawami o separację.

WNIOSKI I POZWY

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego przygotowujemy pisma procesowe, takie jak:

 • Pozew o alimenty

 • Pozew o podwyższenie/obniżenie alimentów

 • Pozew o przyczyniania się do zaspakajanie potrzeb rodziny

 • Wniosek o podział majątku wspólnego

 • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

 • Pozew małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym 

 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka

 • Wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

 • Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa przez małoletniego

 • Pozew o unieważnienie małżeństwa

 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

 • Wniosek o nakazanie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia

 • Pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania

 • Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

rozwód.jpg
 • Pozew o rozwód

 • Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania

 • Pozew o separację

 • Wniosek o zniesienie separacji

 • Pozew o ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa

 • Pozew o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

 • Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka

 • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej i opiekuna prawnego dla małoletniego

 • Wniosek o pozbawienie/zawieszenie/przywrócenie władzy rodzicielskiej

 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

 • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

 • Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

 • Wniosek o przysposobienie

 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia

 • Wniosek o ustanowienie opieki

 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie/uchylenie ubezwłasnowolnienia

bottom of page