top of page

Prawo karne

PRAWO KARNE

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, karnoskarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia

  • jako obrońca obwinionego,

  • jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz osoby nie będącej stroną,

  • jako obrońca osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej,

  • jako obrońca skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Image by Kelly Sikkema
bottom of page