top of page

Prawo administracyjne

  • reprezentowanie strony przed organami administracji, w tym sporządzanie zażaleń na postanowienia i odwołań na decyzje

  • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

bottom of page