top of page

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego.Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa

 • sporządzanie i konsultowanie umów gospodarczych

 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa

 • przygotowywanie protokołów posiedzeń organów spółki

 • sporządzenie i zgłaszanie wniosków o założenie spółki oraz zmiany w rejestrze w sądzie rejestrowym

 • przeprowadzenie czynności przy rozwiązywaniu i likwidacji spółek, a także przy ich przekształceniach i podziałach

 • przygotowywanie i uczestnictwo w posiedzeniach organów spółki

 • prowadzenie rejestrów umów i dokumentów prawnych 

 • występowanie przed organami i sądami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi

 • sporządzanie umów o pracę dla pracowników, wypowiedzeń umów o pracę oraz uczestnictwo w rozmowach ze związkami zawodowymi

 • bieżąca obsługa należności, od wezwania do zapłaty poprzez reprezentację przed sądem po nadzór nad egzekucją komorniczą

romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash.jpg
bottom of page