top of page

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę prawną, w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie analiz i opinii.
Prawo cywilne jest najobszerniejszą z gałęzi prawa polskiego, obejmującą zarówno sprawy dot. odzysykiwania długów, jak i prawa spadkowego czy spraw dot.  naruszenia prawa własności nieruchomości. Kancelaria doskonale poradzi sobie z każdą sprawą z zakresu prawa cywilnego. Co ważne, oferujemy nie tylko uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej, ale i przede wszystkim reprezentację przed podmiotami tj. w sądach czy urzędach, Ponadto uzyskają Państwo pomoc w zakresie:

  •  przygotowywania i negocjowania projektów umów, sporządzania różnego rodzaju pism i dokumentów,

  • reprezentacja na etapie przedprocesowym, prowadzenie negocjacji, zawarcia ugody, 

  • reprezentowanie podczas mediacji

  • odzyskania długów i przeprowadzenia postępowania egzekcuyjengo

  • prowadzenia spraw sądowych m.in.: z zakresu prawa zobowiązań – w tym w szczególności wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, opartych o czyny niedozwolone (wszelkiego rodzaju sprawy odszkodowawcze) oraz tzw. skarg pauliańskich; z zakresu prawa rzeczowego – w tym w szczególności związanych z prawem własności nieruchomości, zniesieniem współwłasności, naruszeniem posiadania; związanych z prawem spółek, w tym z zakresu odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych; dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji; o ochronę dóbr osobistych.

Image by Scott Graham
bottom of page